Dioswan rimanakuy, Mosoq Sumaq Willakuy Intichay-P’unchawpi

Oraciones y Evangelio Dominical en Quechua

Indice

˃ Evangelio Dominical

 

   » Domingo I

   » Domingo II

   » Domingo III

   » Domingo IV

   » Domingo V

   » Domingo VI

   » Domingo VII

   » Domingo VIII

   » Domingo IX

   » Domingo X

   » Domingo XI

   » Domingo XII

   » Domingo XIII

 

 

 

 

 

DOMINGO I DEL TIEMPO ORDINARIO

BAUTISMO DEL SEÑOR

 

CICLO A

 

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

 

1 Kaymi kay kamachiy, paytan Ñoqa kallpachani,

akllakusqay, paypin kusikuni.

Paypin churani espirituyta,

chanin-kayta hathun-suyukunaman nimunanpaq.

2 Manan qaparqachashanqachu, manan ashtawanraqchu qaparinqa,

manataqmi kunkanta ñankunapipas uyarichikushanqachu.

3 Muthusqa kañata manan llant’arqapunqachu,

manataqmi wañu wañu k’anchayta sipirqapunqachu.

Chanin-kaqtan reqsichinqa cheqaq-kaqwan.

4 Manan chinkukachanqachu manataqmi p’akikunqapaschu,

chanin-kayta hathun-suyupi tarpunan kama,

islakunaq yachachikuynin suyananku kama.

6 Ñoqan, Yahvé, qanta waqyamurqayki,

chanin-kaypa sutinpi;

makiykimantan hap’ishayki,

yachachirqayki, kamachirqaykitaqmi

hoq llaqtaq Rimanakuynin kanaykipaq,

hathun-suyukunaq k’anchaynin kanaykipaq;

7 ñawsakunata ñawinta kicharinaykipaq;

calabozomanta presota horqomunankipaq,

carcel ukhu tutayaqpi kawsaqta horqomunaykipaq.

SALMO RESPONSORIAL

 

Sal 28

(28, 1 y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10) (R.: 11b)

 

R. Yahvé saminchan llaqtanta thak-kaywan.

 

1 Yupaychaychis Yahveta, Diospa wawankuna, ****

yupaychaychis Yahveta, qhapaq-kaywan, llapa-atipaq-kaywan ima,

2 yupaychaychis Yahveta, sutinpa qhapaq kayninta,

qonqorikuychis Yahvepa ñawpaqenpi, ch’uya kayninpa k’anchariyninpi.

 

3 Yahvepa rimariyninmi unu patakunapi kashan,

Hathun Diospa kunkan khununununraq,

Yahvemi kashan chaninllaña-unu patakunapi!

4 Yahvepa kunkanqa kallpayoqmi kashan,

Yahvepa kunkanqa k’anchariyniyoqmi kashan.

 

5 Yahvepa kunkanmi p’akirqarin cedrokunata,

p’akirqarin Yahvé Líbano cedrokunata,

6 p’itachimunmi novillota hinaraq Libanotaqa,

Sariontan p’itachimun búfalokunaq uñanta hinaraq.

 

7 Yahvepa kunkanqa ninatan rawrarichin.

8 Yahvepa kunkanqa hathun panpatan chhaphchirin,

chhaphchirinmi Yahvé Cadespa saqsa orqonkunata.

9 Yahvepa kunkanqa q’ewirparinmi encinakunata,

yunka sach’a sach’ataqa q’aramanmi tukurachipun.

Lluymi Templonpiqa qaparin: ¡Hathunchasqa kay!, nispa.

 

10 Yahvé tiyarqorqan diluvio patapi,

Yahvé tiyashan wiñaypaq rey hina.

11 Yahvé atiyta qon llaqtanman,

Yahvé saminchan llaqtanta thak-kaywan.

 

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34-38

 

34 Pedro chhaynaqa rimarirqan: “Cheqaqtan yuyaychani, Diosqa manan akllarparinchu runakunataqa, 35 ashwanpas Paypaqqa munayllan kanku ima runapas, Pay manchakuq, chanin kaq ima ruraqqa, mayqhen suyumantaña kaqpas.

36 “Paymi kachamurqan Rimayninta israelitakunaman, thak-kaymanta Mosoq Willakuyta paykunaman willachispa, Jesucristowan, Paymi riki tukuypa Señornin kashan. 37 Qankuna yacharqankichis imachus tukuynintin Judeapi kayapurqan chayta, Galileamanta qallarimuspan, Juan bautismomanta predicasqan qhepanta: 38 Imaynatan Dios Nazaretmanta Jesusta Santo Espirituwan, atiypiwan ima akllaykurqan, yacharqankichismi imaynata Pay allin-kaqta ruraspalla purirqan, hanpirqantan saqraq llapan sarunchasqankunata, imanaqtinchus Diosmi Paywan kasharqan chay rayku.

 

EVANGELIO

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17

 

13 Chhaynaqa Jesús chayamurqan, Galileamanta Jordánman, Juanpa kasqanman, paywan bautizachikunanpaq. 14 Ichaqa Juan hark’ayta munarqan, nirqantaq: “Ñoqamá Qanpa bautizawanaykipaqqa kashani, ¿Qantaqchu ñoqaman hamushanwanki?” 15 Jesústaq kutichikuspa payta nirqan: “Rurallay kunan, imanaqtinchus allinpunin aqna kanan aqnapin hunt’asunchis tukuy chanin-kaqta”. Chhaynaqa, aqnata kachipurqan.

16 Bautizakusqan qhepantataq, Jesús unumanta lloqsimurqan pacha. Chayllamanmi hanaq-pachakuna kicharikurqan, rikurqanta Diospa Espíritun Payman paloma hina uraykamushaqta, hinan uraykamurqan Pay pataman. 17 Kaypin hoq kunkataq hanaq pachakunamanta uyarikurqan kayta niqta: “Kaymi kay Ñoqaq Waway, munakusqay, Paypin kusikurqani”, nispa.

 

REFLEXIÓN

 

Judiokunan circuncisión ruraywan qallarirqanku Diospa llaqtanpa kasqankuta; uch’uyninkumanta pacha, ninkun pusaq p’unchawninmanta pacha, nispa. Chay hinan ñoqanchispas bautismowan qallaykunchis cristiano kayninchista.

Kunan ñoqanchis, manan bautizakunchis Juanpa bautizayninwanchu, Cristoq bautizayniwanmi, Santo Espirituwan bautizayninwan. Kay kaq bautismon mosoqman t’ikrawanchispuni. Juanpaqa mana. Chayqa runaq huchankuna reqsikuyninpa qhawarichikuyllanmi karqan. Runaq rurayllan.

 

Ichaqa ashkha cristianokunan mana hunt’anchischus iñisqanchista. Manataqmi kunan p’unchawkunaqa wawakunaqa tayta mamankuq iñiyninta iñiyta munankuñachu. Hinaña kan chaypas manayá hinataqa qhawarparinakusunmanchu. Manataqmi manaqa bautizasunmañachu wawakunatapas uch’uychanmanta pachaqa. Ruranallanchispunin kanqa, imanaqtinchus chay sacramentoqa nishu chaninpunin, Diospa rurananraqmi kakunpastaq, manan runaq munayninraqchu.

 

Kay chanin sacramento bautismota chaskikushanallanchispaqmi ña bautizasqakunaqa riki ñataq Diospa Espiritunta chaskikunchisña chayqa llank’achinanchis kanqa chay chaskisqanchista: khuyapayakuywan ima atiywan ima, anyanakunanchis kanqa mink’anakunanchis kanqa. Cristo hina: Pay khuyapaykuq kayninwan allinllata ruraspalla kay pachapi ch’isiyarqan, chaymantapas saqraq rurasqankunata thunirqan atiyniwan.

 

Dios ñoqanchispi yuyaykunraq, allin kananchistan suyaykuwanchisraq. Chay raykun kallpachawashallanchispuni muthusqa soqostapas, manan llant’arqapuwanchisraqchu ninaman wikch’uykuwananchispaq, hinallataq hinaña wañu wañullaña iñiyninchis rawrapakushan chaypas manan sipirqapuwallanchisñachu hoqpaq kama chiriyapunanchispaq amaña q’osñipakushananchispaq.

 

Dios akllakuwanchis pisi kallapkunata, Dios akllakuwanchis k’irisqakunata, p’aki p’akikunata, aqnapi Paypuni munayta mosoqmanta t’ikarichiwananchispaq. Sumaq hathun panpakunatataqmi manchayta chhaphchirinqa, yunka sach’a sach’atapas q’aqramanmi tukuchipunqa, aqnata hathunchakuqkunataqa, imamanraq pay kikinkuta qhawarikuqkunataqa.