Dioswan rimanakuy, Mosoq Sumaq Willakuy Intichay-P’unchawpi

Oraciones y Evangelio Dominical en Quechua

Indice

˃ Evangelio Dominical

 

   » Domingo I

   » Domingo II

 

 

 

 

 

DOMINGO SEGUNDO DESPUES DE NAVIDAD

 

PRIMERA LECTURA

 

Yachayqa akllasqa llaqtaq sonqonpin tiyan

 

Lectura del libro del Eclesiástico 24, 1-4.12-16.

 

Yachayqa pay kikinmi paymanta allinta rimakun, hathunchakunmi llaqtanpa sonqonpi. 

Hathun Diospa huñunakuyninpin kicharin siminta, hathunchakuntaqmi atiyninkunaq 

ñawpaqenpi. Llaqtanpa chawpinpin hathunchasqa kanqa, musphasparaq qhawanataqmi 

kanqataq santokunaq tukunintinmanta huñunakuyninkupi; ashkha akllasqakunaq 

yupaychayninta chaskinqa, ashwan kusisamiyoqmi kanqa kusisamiyoqkunaq chawpinpi.

Hina kaqtinqa, tukuy kaqnintin Kamaqqa kamachiwan, Kamaq Dios tiyanayta churarqan, 

niwarqantaq: - Jacobpi tiyay, Israelmi qanpaq qhepanqa, nispa. Qallariymanta pachan, 

pachaq pachaq watakunaq ñawpantaraqmi, kamawarqan, manataqmi hayk’aqpas 

tukukusaqchu. Santo qhapaq tiyananpi, chaypi kashaqtin santo yupaychayta qorqani, 

Sionpitaqmi sayaykachiwarqan, akllasqa llaqtapin samaykachiwarqan, Jerusalenpin tiyan 

atiyniy. Llalliq llaqtapin saphichayukuni, Señorpa hallp’anpi, paypaq kaqninpi.

 

SALMO RESPONSORIAL. Sal 147, 12-13.14-15.19-20.

 

R/  Rimaymi aychaman tukun, ñoqanchispa qayllanchispitaqmi tiyakapun.

 

Hathunchay Señorta, Jerusalén; yupaychay Diosniykita, Sión: 

ashtawanmi chuchayachimun punkuykikunaq p’utinkunata, samincharqantaqmi 

wawaykikunata qanpa chawpiykipi.

Thak-kaytan churanpun hallp’aykikunaq tukuyninkunapi, sumaqllaña hak’uwanmi 

Paymi kay pachaman willaqninta kachamun, rimaynintaqmi uskhayllaman phawan.

Willanmi rimayninta Jacobman; munayninta kamachikuninkunatapas Israelman; 

manan ima suyuwanpas chhaynataqa rurarqanchu, manataqmi kamachikuninkunataqa 

maymanpas reqsichirqanchu.

 

SEGUNDA LECTURA

 

Jesucristo rayku uywakusqan wawakuna kananchispaqmi hunt’akunanpaqpuni 

 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 3-6.15-18.

 

Señorninchis Jesucristoq, Yayan Dios yupaychasqa kachun, Paymi Cristowan huklla 

kasqanchis rayku Santo Espirituq tukuy saminchayninkunawan hanaq-pachapi 

saminchawanchis. Diosmi Cristopi akllawarqanchis manaraq kay-pacha kamasqa 

kashaqtin, Paypa ñawpaqenpi ch’uya mana huchachana kananchispaq. Munakuynin raykun 

ñawpaqmantaña yuyaykurqan Jesucristopi adoptasqa wawankuna kananchispaq, allin 

munayninpi yuyaykusqanman hina. Chay hinaqa, Payta yupaychasun musphana sumaq 

sonqo-kayninmanta, munakusqan Churinpi mana ima-raykulla chaskiwasqanchismantawan.

Chay rayku ñoqapas Señor Jesuspi iñisqaykichista llapa ch’uya iñiqkunata 

munakusqaykichistawan yachaspa, mañakuyniykunapi qankunata yuyarispay, Diosman 

graciasta qoshallanipuni. Señorninchis Jesucristoq Diosnin hathun atiyniyoq Yayamanta 

mañakuni espiritual yachayta, sut’inchay qokuytawan qonasuykichispaq, ahinapi Diosta 

allinta reqsinaykichispaq. Mañakullanitaqmi yuyayniykichista k’anchaykunanpaq, ahinapi 

suyakuyman waqyasqasuykichis imachus kasqanta yachanaykichispaq, ancha sumaq 

qhapaq herenciata Diosqa Paypa kaqkunaman qosqantapas yachanaykichispaq.

Rimaymi aychaman tukun, ñoqanchispa qayllanchispitaqmi tiyakapun.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 1-18.

Qallariypin Simiqa karqanña, Simitaq Dioswan karqan, Simitaq Dios karqan.

Payqa qallariymanta pachan Dioswan karqan.

Tukuy imapas Paywanmi Diosqa rurarqan.

Mana Paywanqa manan ima kaqpas rurasqachu karqan.

Paymantan kawsayqa paqarirqan, chay kawsaytaq runakunaq k’anchaynin karqan. 

K’anchaymi laqhayaqta k’anchan, laqhayaqtaq k’anchayta mana tutayachirqanchu.

Juan sutiyoq runatan Diosqa kachamurqan.

Paymi hamurqan k’anchaymanta willakunanpaq, paypa willasqanwan llapa iñinankupaq.

Manan Juanchu k’anchayqa karqan, ashwanpas k’anchaymanta willananpaqmi hamurqan.

Cheqaq K’anchaymi kay pachaman chayamusharqanña llapa runata k’anchananpaq.

Chay Simin kay-pachapi kasharqan, kay-pachaqa Paypa rurasqanmi karqan, runakunataq 

Payqa pichus kasqanta mana reqsirqankuchu.

Payqa llaqtanmanmi hamurqan, llaqta-masinkunataq Payta mana chaskirqankuchu.

Payta chaskispa Paypi iñiqkunamanmi ichaqa atiyta qorqan Diospa wawankuna 

Diospa wawan kanankupaqqa manan runamantachu paqarirqanku, manallataq runaq 

munayninman hinapaschu paqarirqanku, ashwanpas Diosmanta paqarirqanku.

Chay Simin runa kapurqan, hinaspan ñoqanchiswan tiyarqan.

Paymi Yayaq sapallan Churin kaspa ancha musphanapuni karqan, ñoqaykutaq chayta 

Payqa ancha chayakuqmi cheqaq kaqmi karqan, Diospa qhapaq atiynintataq hunt’asqata 

Juanmi Paymanta willakuspa kunkayoqta waqyakurqan:

- Kaymi chay Paymanta willakusqay, Payqa qhepaytaña hamun chaypas, ñoqamantaqa 

ashwan atiyniyoqmi, manaraq paqarimushaqtiymi karqanpuniña, nispa.

Yayaq Churinmi ancha khuyakuq kaspa llapanchisman ancha ashkha saminchata 

Diosmi Moiseswan kamachikuy simita churachirqan, khuyapayakuyninta cheqaq-

kaynintawan ichaqa Jesucristowan sut’inchachirqan.

Manan pipas Diostaqa hayk’aqpas rikurqanchu, Yayaq sapalllan Churinmi 

reqsichiwarqanchis, Payqa Diosmi, Yayawan kushkataqmi tiyanpas.

Diospa kamasqanmi kanchis. Kamawarqanchismi, runataqa, llapan kamasqamantaqa 

ashwan munaytaraq: mayta yuyaykukusparaq, tukuy kayninwan. Hina kamawarqanchis 

munakuywan, chaynaqa Espiritu Santonwan. Kawarqanchismi yachaywan, chhaynaqa 

sumaq Siminwan, chaytaqmi Dios Churi.

Diospin munakuq-kay kashan, munayninchisma hina kawsaypas. Chaykunaqa Diospayá. 

Ichaqa runan hoqpa wateqasqan chay Diospa kaqninkunawan pantapurqan. Manan 

munakuq Diosta munakapurqanchu. Manan Diospa munayninman hinachu kawsapurqan. 

Chhaynata millayman tukurparipuspanmi Diosmanta ayqeripurqan, pakakachapurqan ima. 

Chhayna millay kawsayninwanmi ashtawan ashtawan nishuta karunchapurqan, hinaspanmi 

ashwanta ashwanta tutayaqman chinkayapurqan. Chhaynaqa imayna mana-allin-

kawsaypiraqmi tariyukurqan.

Ichaqa Diospa munakuyninta manan ima mana-allinpas atipanmanchu. Chay raykun Dios 

Churi uraykamun ñoqanchis hina runa kananpaq, Virgen María runa-masinchismanta 

paqarimurqan hina Dios kashaspa. Kay Diosmi Mamanwan kushka may muchuy kawsayta 

pasaspa qespiykachiwasunchis. Ñoqanchiswa kushka tiyaykuspanmi puririspanmi llapa 

runata qespichiwarqanchis. Kunanyá ichaqa, chaskikunanchispunin kanqa ñoqanchis 

hinaman tukuq Diosninchista, ñoqanchisñataq hoqpaq kama Diospa cheqaq-wawankuna 

kapunanchispaq; chhaynapi munakuypi kananchispaq, chhaynapi k’anchaypi 

Llapa runan Diospa wawankuna kananchispaq kashanchis: kusisqa, munay k’anchapi, 

munasqa, munakuspa ima.

Virgen María Mamanchisyá, imaynatan Diospa Churiman runaman tukuchirqan, chhaynata 

ñoqanchistapas Espiritu Santoq atiyninwan Diospa wawankunaman tukuykachiwasunchis. 

Kay Mamanchismi, Espiritu Santowan chay rurayta yachan. Mamallanchisman 

achhuyukusunchis, rimanayukusunpas.